Projekt ukončen ke dni 31. 3. 2023.

O nás

Jsme malá dětská skupina využívající principy a metody montessori pedagogiky.
Mottem tohoto vzdělávacího konceptu je výrok: „Pomoz mi, abych to dokázal sám.“

Klademe důraz na svobodný rozvoj dítěte, jeho samostatnou činnost a kreativitu.
Dítě samo rozhoduje o tom, jak se bude utvářet jeho já.

Principy, které ctíme

  • Posílení zdravého sebevědomí a sebedůvěry dítěte, podpora jeho bezpečí
  • Nenapomínání, absence trestů, přiměřené užití uznání
  • Možnost volby materiálů a pracovního místa
  • Chápání chyb jako nutnosti hlubšího procvičení
  • Neautoritativní, nenátlakový přístup
  • Dítě aktivně přispívá ke konstrukci svého rozvoje
  • Učitel jako průvodce
  • Připravené prostředí - interaktivní třída beroucí v potaz vývoj dětí a jejich schopností
  • Dítěti je poskytována svoboda v případech, kdy je schopno s ní adekvátně naložit

Naše milé paní učitelky

Pro rodiče

Docházkový systém

Elektronická evidence, fakturace, omluvy a náhrady

Webooker

Kontaktujte nás

DS Zámecká
Zámecká 1176
57001 Litomyšl
tel.: 603 312 579
info@dszamecka.cz
PRAXI5 Educative, z.s.
IČ: 06376681
EVROPSKÁ UNIE - Evropský sociální fond - Operační program Zaměstnanost

Název projektu: DS Zámecká

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0017220

PRAXI5 Educative, z.s. realizuje v letech 2021 - 2022 projekt v rámci Operačního programu Zaměstnanost, Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost – dotace na provoz mimo Prahu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

V rámci projektu je provozováno zařízení péče o děti – typu dětská skupina pro veřejnosts kapacitou 12 dětí, které slouží rodinám, kde alespoň jedna osoba má vazbu na trh práce. Zařízení podporuje rovné příležitosti žen a mužů při uplatňování se na trhu práce.

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v lokalitě Litomyšl a zlepšení podmínek pro zaměstnanost žen s dětmi.

Projektem podpoříme minimálně 17 osob, rodičů s malými dětmi a zaměstnanců PRAXI5 Educative, z.s.